FANDOM


Ιοαννα6
Ioanna

Ερευνητικό Έργο: Edit

2017- ...: Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας -ΕΚΠΑ

2014- 2018: Συνεργασία με Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σχολή Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών [1], [2]

2014-2018: Διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας στην περιοχή διαχείρισης γνώσης (knowledge management) και ειδικότερα στη ρητή και άρρητη γνώση που διαπιστώνεται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε μαθητές, με στόχο τη δημιουργική γραφή

2014- 2016: Παρακολούθηση και καθοδήγηση μεταπτυχιακών φοιτητών του  Διεπιστημονικού- Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνογλωσσία» [3]

2014-2016: Συμμετοχή στην τριμελή επιτροπή Διπλωματικών εργασιών

2011-2013: Διδασκαλία στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του μαθήματος "Εισαγωγή στους Η/Υ" [4]

2003-2007: Συμμετοχή ως εξετάστρια στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για την Ιταλική Γλώσσα 

Δημοσιεύσεις: Edit

Tyrou, I. & Mikros, G. (2018). The Role of the Virtual Museum in the Foreign Language Teaching. A Case Study of Teaching Italian as a Foreign Language in the University Setting.  In the 11th edition of the International Conference “Innovation in Language Learning”, Florence, Italy.

Τύρου, Ι. (2018) (υπό δημοσίευση). Επιμορφωτικό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής- Τέχνη και Δημιουργία, στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, την δημιουργικότητα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αθήνα 20-22 Απριλίου 2018. [5] [6]

Τύρου, Ι. (2017) (υπό δημοσίευση). Συγγράφουν παραμύθια τα παιδιά; Μπορεί να αποτιμηθεί η Δημιουργική Γραφή με Κριτές και Γλωσσικά Εργαλεία; στο 3ο Διεθνές Συνέδριο "Δημιουργικής Γραφής" υπό την αιγίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημιουργική Γραφή" του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κοινό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημιουργική Γραφή" (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 6-8 Οκτωβρίου 2017. [7] [8]

Τύρου, Ι. (2017). Δημιουργική Γραφή με Παραμύθια- Αποτίμηση Δημιουργικότητας στο Δημοτικό, στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός- Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Παιδαγωγό του Σήμερα», Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθήνα 1 και 2 Απριλίου 2017, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.[9][10] [11]

Τύρου, Ι. (2016) Εικονικά Μουσεία- Διαδικτυακές Δραστηριότητες για τη Διδασκαλία του Πολιτισμού, στο Η Εκπαίδευση στην Εποχή των ΤΠΕ και της Καινοτομίας- Νέος Παιδαγωγός, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 5 και 6 Νοεμβρίου 2016, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα. ISBN: 978-618-82301-1-8, σελ. 468-477 [12] [13] [14]

Τύρου, Ι. (2016) Περιβάλλοντα Κοινωνικής Δικτύωσης (Wikis)  και Συνεργατική Γραφή, στο Forum Διαλόγου Δικτύου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών http://adulteduc.gr/e-platform/mod/forum/discuss.php?d=269

Τύρου, Ι. (2016) Δημιουργική Γραφή και Συγγραφή Παραμυθιών με τους Μαθητές, στο Forum Διαλόγου Δικτύου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών http://adulteduc.gr/e-platform/mod/forum/discuss.php?d=263

Τύρου, Ι. (2016) Διασκέδαση και Εκμάθηση Προπαίδειας: Β΄και  Γ΄Δημοτικού. στο Forum Διαλόγου Δικτύου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών http://adulteduc.gr/e-platform/mod/forum/discuss.php?d=266

Τύρου, Ι. & Μικρός Γ. (2012). On-line collaborative learning communities for learning foreign languages and cultures: A case study in Greeks learning Italian as a foreign language in academic setting. In international Conference "The Future of Education", 2nd Edition, June 7th-8th,Firenze Italy. [15] 

Τύρου, Ι. & Μικρός Γ. (2011). Η Διδακτική Αξιοποίηση των Περιβαλλόντων Wikis στο μάθημα της Ιταλικής Γλώσσας και του Πολιτισμού της. Στο Γλέζου, Κ. & Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, σελ. 321-326.[16] 

Karakitsou,V., Koutli, M., Larios, N., Tyrou, I. (2011). Creative Writing and Activities Based On Multiple Intelligences Upon Gianni Rodari Fairy Tales. In 4th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2011), November 14th-16th, 2011, Madrid, Spain.[17]

Anastasiades, P., Thoma, R., Kotinis, T., Panagiotidou, L., Porpoda, A., Tyrou, I. (2006).Designing courses through videoconference among three elementary schools ofGreece a constructivist approach. Στο Proceedings of the 2nd International Conference of Institutional Evaluation Techniques in Education, Vol. 7, ICIETE, pp.34-35.

Θωμά, Ρ., Παναγιωτίδου, Λ., Πόρποδα, Α.,Τύρου, Ι. (2006). Υγροβιότοποι της Ελλάδας, ένα λογισμικό βασισμένο στην εποικοδομιστική προσέγγιση. Στο International Conference on Institutional Evaluation Techniques in Education, ICIETE. Research and training Institute of the East Aegean(INEAG), University of Athens ΕΠΕΑΕΚ, University of the Aegean,pp. 393-403.

Εισηγήσεις- Παρουσιάσεις Edit

Τύρου, Ι. (2016) «Διαχείριση και Αντιμετώπιση Συμπεριφοράς Μαθητών: Μελέτης Περίπτωσης». Εισήγηση για εκπαιδευτικούς της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

Τύρου, Ι. (2015) «Προπαίδεια: Παιγνιώδεις Διδακτικές Πρακτικές». Συμμετοχή ως επιμορφώτρια στην ημερίδα  που διοργανώθηκε για εκπαιδευτικούς της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

Τύρου, Ι. (2014) «Περιβάλλοντα Κοινωνικής Δικτύωσης (Wikis) και συνεργατική γραφή.» Εισήγηση στη Διημερίδα με θέμα «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις» στα πλαίσια διασχολικής επιμόρφωσης 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής. [18]

Καρακίτσου, Β., Κουτλή, Μ., Λάριος, Ν. & Τύρου, Ι. (2013).Ταξιδεύοντας δημιουργικά και υπερμεσικά με τα παραμύθια του Τ. Ροντάρι. Στη Διημερίδα που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου με θέμα "Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη.

Τύρου, Ι. (2012). Ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα «Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου».

Καρακίτσου, Β., Κουτλή, Μ., Λάριος, Ν. & Τύρου, Ι. (2008). Δημιουργική Γραφή με αφορμή τα παραμύθια του Gianni Rodari. Εισήγηση στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Η Ενδυνάμωση του Μετασχηματιστικού Ρόλου του Εκπαιδευτικού με την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας», Κεφαλονιά 6-8 Ιουνίου 2008, Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Τομέας μαθηματικών και πληροφορικής- Εργαστήριο πληροφορικής στην εκπαίδευση.

Καρακίτσου, Β., Κουτλή, Μ., Λάριος, Ν. & Τύρου, Ι. (2008). Στη χώρα της Φαντασίας, δημιουργική γραφή μα αφορμή τα παραμύθια του Gianni Rodari. Συμμετοχή και Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ ‘ΤΠΕ & Εκπαίδευση’ 4-5 Οκτωβρίου 2008, Πειραιάς.

Καρακίτσου, Β., Κουτλή, Μ., Λάριος, Ν. & Τύρου, Ι. (2007). Εισήγηση με θέμα “Δημιουργική Γραφή και Αναπτυξιακές Δραστηριότητες με αφορμή τα παραμύθια του Gianni Rodari”. Συμμετοχή και Εισήγηση στο Διήμερο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με όχημα τη Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία», Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Τομέας μαθηματικών και πληροφορικής- Εργαστήριο πληροφορικής στην εκπαίδευση.

Tyrou Giovanna, Garifalaki Eleni (2003). Le Nuove Tecnologie Nell' Insegnamento. Tesi nella lezione "Metodologia Dell' Insegnamento della Lingua Italiana". Università Capodistriaca di Atene. [19]

Σεμινάρια- Κατάρτιση Edit

2017: Παρακολούθηση επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα: "Παραγωγή Γραπτού Λόγου" της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

2017: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: «Η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στα φιλολογικά μαθήματα και στα πολιτιστικά προγράμματα», που διοργανώθηκε από τον Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων και τη Γ’ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.

2017: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: «Η πράξη της ανάγνωσης και η δημιουργική γραφή στη Λογοτεχνία» από τον Όμιλο Φιλολόγων για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία.

2017: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: «Όταν τα αντικείμενα αφηγούνται ιστορίες: η μάθηση μέσω αντικειμένων και η αξιοποίησή της κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων», που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας.

2016: Παρακολούθηση σεμιναρίου Αναγνωστικής Δεξιότητας «Boys Reading» που διοργανώθηκε από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτήρια Δούκας και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

2016: Παρακολούθηση ιταλικού σεμιναρίου της Edilingua «Giornata di formazione», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

2015: Παρακολούθηση και συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα «Διαχείριση και Αντιμετώπιση Παιδαγωγικών και Διδακτικών Ζητημάτων στο σχολείο» της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

2014: Παρακολούθηση και συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

2014: Παρακολούθηση και συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα «Διδακτικός Σχεδιασμός» που διοργανώθηκε από το σχολικό σύμβουλο της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

2013: Παρακολούθηση και συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις» που διοργανώθηκε από το σχολικό σύμβουλο της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

2012: Παρακολούθηση 1ου συνεδρίου της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την «Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο» που πραγματοποιήθηκε στο Divani Caravel Hotel, Αθήνα.

2008: Παρακολούθηση των Εργασιών του Παιδαγωγικού Συνεδρίου (8-9/5/2009), «Οι κατ’ οίκον εργασίες στο ελληνικό σχολείο σήμερα», που διοργάνωσε η Μονάδα Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΜΟ.ΔΙ.ΕΠ.).

2007: Παρακολούθηση των Σεμιναρίων και των Μαθημάτων της 7a Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, που διοργάνωσε το Istituto Italiano di Cultura της Αθήνας.

2006: Συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου «Parole in musica: nuove frontiere per l’ insegnamento dell’ italiano all’ estero» διοργανωμένο από το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ και την Ιταλική Κρατική Σχολή Αθηνών, υπό την αιγίδα του Προξενείου της Ιταλίας στην Αθήνα.

2004: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

2003: Μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας στο Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada (livel avanzado B)

2003: Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», διοργανωμένο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Πληροφορικής, από τον Εκπαιδευτικό Κόμβο e-Πρωτοβάθμια και το Δήμο Αργυρούπολης-Επιτροπή Παιδείας.

2003: Παρακολούθηση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης με θέμα : «Γνώσεις, Αξίες και Δεξιότητες στη Σύγχρονη Εκπαίδευση».

2002: Παρακολούθηση μαθημάτων ιταλικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο Università degli studi di Torino (livello avanzato)

2002: Παρακολούθηση των Εργασιών της ημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή και θέμα: «Η Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας σε Ενηλίκους», η οποία διοργανώθηκε από το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2002: Παρακολούθηση των Σεμιναρίων και των Μαθημάτων της 2α Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, που διοργάνωσε το Istituto Italiano di Cultura των Αθηνών.

Τιμητικές Διακρίσεις- Βραβεία Edit

2011: Καρακίτσου, Β., Κουτλή, Μ., Λάριος, Ν. & Τύρου, Ι.: 1ο Βραβείο στο Διαγωνισμό «Μάθηση και Τεχνολογία» με το έργο «Στη χώρα της Φαντασίας» που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Λαμπράκη και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 8 Οκτωβρίου 2011 [20]

2002: Υποτροφία Erasmus για το Πανεπιστήμιο του Τορίνου (Università degli Studi di Torino)

Dsc8697
Ιταλία ελλάδα3
</p>